Schriftelijke vragen – Bomen Mr. P.J. Troelstrastraat

Door Bente Nijland op 6 november 2017

Schriftelijke vragen PvdA Hengelo
Herplant bomen Mr. P.J. Troelstrastraat

 

Hengelo, 6 november 2017
Geacht college,

In december 2015 heeft de gemeente middels een brief aan bewoners van de Mr. P.J. Troelstrastraat laten weten dat de in 2006 t/m 2008 geplante bomen niet goed groeien en dit ook niet meer zouden gaan doen. Er zou worden gekeken naar een oplossing voor de 70 afstervende essen in de straat.

In de kadernota van vorig jaar is door het college financiële ruimte gevraagd voor ‘aanpassing bomenstructuur Troelstrastraat’. Echter tot op heden is er nog geen nieuw plan gepresenteerd aan de bewoners van de Mr. P.J. Troelstrastraat voor de vervanging van de 70 bomen. Daarom stelt de PvdA de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met ons eens dat de schoonheid van de Mr. P.J. Troelstrastraat zo veel mogelijk in ere zou moeten worden hersteld met mooie, gezonde bomen zoals weleer?

2. Waarom is tot op heden nog geen oplossing gepresenteerd aan de bewoners van de Mr. P.J. Troelstrastraat en/of de raad?

3. Als de grote hoeveelheid parkeerplaatsen een belemmering zijn voor de groei van de huidige bomen, en mogelijk van nieuw te planten bomen, is het college bereid te kijken naar een oplossing die meer ten gunste komt van gezonde bomen dan parkeerplaatsen?

4.a. Kan het college toezeggen dat binnen afzienbare tijd, het eerst mogelijke geschikte moment om bomen te planten, er nieuwe bomen worden geplaatst in de Mr. P.J. Troelstrastraat?
4.b. Bij dit proces omwonenden goed worden geïnformeerd over de plannen en het tijdspad?

Wij wachten uw antwoord af.

Met vriendelijke groet,

Bente Nijland
PvdA Hengelo