Door Imdat Yikilmaz op 25 februari 2018

Schriftelijke vragen – Puinhoop Hart van Zuid

Hengelo, 22 februari 2018

Betreft: Puinhoop aan de Laan Hart van Zuid

Geacht College,

Er wordt hard gewerkt in “Hart van Zuid”. Op dit moment kun je vanuit het winkelcentrum Dikkersplein het station al zien liggen. Er gebeurt echt wat. Ook de ondernemers van het Dikkersplein geven aan dat het wel echt mooi wordt. Er wordt echter wel veel geduld gevraagd van deze ondernemers en ook van omwonenden omdat er ook sprake is van overlast. Ze begrijpen goed dat materialen die nodig zijn voor de ontwikkeling ergens opgeslagen moeten worden, echter is er voor hen geen begrip waarom ook het puin daar opgeslagen moet worden.

Deze puinhoop ligt er al geruime tijd en wij kunnen ons niet voorstellen dat deze puinhoop nodig is voor de verdere aanleg van de Laan Hart van Zuid. Aangezien deze puinhoop op een plek ligt die in de nabije toekomst wordt ontwikkeld tot woongebied en niet onderdeel uitmaakt van de Laan Hart van Zuid, willen wij de volgende vragen stellen:

1. Is het college het met ons eens dat deze puinhoop niet wenselijk is voor de ondernemers en voor de omwonenden?

2. Is deze puinhoop nodig voor verdere aanleg van de Laan Hart van Zuid?
Zo ja, wanneer gaat het dan gebruikt worden?
Zo niet, waarom is het tot nu toe niet opgeruimd?

3. Is het college bereid hier met de ondernemers en omwonenden over te communiceren zodat ook voor hen helder is waar ze aan toe zijn?
Zo ja wanneer gaat het college dat dan doen?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de PvdA,

Imdat Yikilmaz
Raadslid

Klik hier voor nieuwsbericht RTV Oost

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz