Schriftelijke vragen – PvdA Hengelo bezorgd over late betaling thuiszorgmedewerkers

Door Marie-José Luttikholt op 12 februari 2018

Onderstaande vragen zijn schriftelijk gesteld aan het college van B&W in Hengelo.

 

 

Hengelo,  12 februari 2018

 

Geacht College,

De thuiszorgmedewerkers die voorheen voor BTK zorg werkten en nu voor Thuisgenoten hebben in januari 2018 geen salarisbetaling ontvangen.  Zij ontvangen pas eind februari hun eerste salaris over 2018, zo is hen bij navraag meegedeeld.

Het eind februari te ontvangen salaris zal bestaan uit het basissalaris van februari aangevuld met het flexibele deel van het januarisalaris en de reiskosten van januari.

Het basissalaris van januari 2018 zullen zij pas ontvangen bij uitdiensttreding.

Medewerkers komen hierdoor financieel in de klem. Niet iedereen kan het overslaan van een salarisbetaling opvangen. Bovendien vinden wij het onacceptabel dat een werkgever het eerste maandsalaris pas wenst uit te betalen bij uitdiensttreding.

Vragen:

Bent u de hoogte van bovenstaande systematiek zoals gehanteerd door Thuisgenoten?

Vind u het aanvaardbaar dat het basissalaris van januari 2018 pas wordt betaald bij uitdiensttreding?

Bent u het met ons eens dat Thuisgenoten per omgaande  het basissalaris van januari 2018 dient uit te betalen aan de medewerkers?

Wilt u alles in het werk stellen om te zorgen dat Thuisgenoten de betaling van het basissalaris van januari 2018 per omgaande regelt?

 

PvdA Hengelo
Marie-José Luttikholt

 

 

Meer lezen?
Klik hier voor berichtgeving RTV Oost

Klik hier voor berichtgeving Tubantia.nl

 

 

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt