Schriftelijke vragen: Verkoop sociale huurwoningen door Welbions

Door Imdat Yikilmaz op 18 juni 2018

Schriftelijke vragen: Verkoop sociale huurwoningen door Welbions

 

Geachte college van B&W,

 

In de TC Tubantia van vrijdag 15 juni 2018 hebben we in het artikel “Welbions scoort, maar blijft scherp” kunnen lezen dat Welbions 71 woningen heeft verkocht in het jaar 2017. Het artikel is positief maar roept gelijktijdig bij de PvdA vragen op.

 

Als PvdA Hengelo vinden wij het erg belangrijk dat er altijd voldoende geschikte sociale huurwoningen zijn. De voorraad sociale huurwoningen moet daarom dan ook altijd op peil zijn.

Mede gezien onze ingediende motie “Stop verkoop sociale huurwoningen in het goedkope segment” en het achterblijven van de bouw t.o.v. de sloop/verkoop van sociale huurwoningen in de afgelopen jaren willen wij graag de volgende vragen stellen:

 

  1. Hoe is de verdeling in segmenten van de 71 woningen die verkocht zijn door Welbions in 2017?
  2. Hoeveel woningen heeft Welbions nieuw gebouwd in 2017? Zijn deze woningen in hetzelfde segment teruggebouwd als dat ze verkocht zijn?
  3. Zo nee: Hoe is dit, ondanks de ingediende motie, mogelijk?
  4. Indien het aantal teruggebouwde woningen kleiner is dan 71: Hoe gaat Welbions deze achterstand goedmaken zodat de sociale woningvoorraad minimaal op peil blijft zoals vastgelegd in de woonvisie?

 

Met vriendelijke groet,

Imdat Yikilmaz
Raadslid PvdA Hengelo

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz