Schriftelijke vragen – Trots zijn op Hengelo “daar zorg je samen voor”

Door Marie-José Luttikholt op 14 mei 2018

Hengelo,  13 mei 2018

 

Geacht College,

De afgelopen twee weken hebben we in Hengelo allerlei activiteiten en herdenkingen meegemaakt. Dat waren stuk voor stuk bijzondere bijeenkomsten.
Op de PvdA Hengelo heeft vooral de herdenking van de April-meistaking indruk gemaakt. Dit vanwege de boodschap die deze gebeurtenis met zich mee brengt.
De kern hiervan is, dat je samen, vanuit verschillende posities, tot wat moois, bijzonders, kunt komen. In 1943 ging dat over de samenwerking tussen fabrieksarbeiders en de eigenaar/directie van Stork. De synergie tussen arbeiders en directie die er al tientallen jaren was, die tot uitdrukking kwam in het pensioenfonds, sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen, zaken waarop we nog steeds trots zijn, vond in die gebeurtenis zijn hoogtepunt met dodelijke consequenties.

Deze boodschap van Stork bezit nog steeds actualiteitswaarde. De zo geroemde samenwerking tussen arbeiders en directie kan verplaatst worden naar  samenwerking tussen inwoners en de gemeente van hengelo.
De burgemeester gaf dit ook aan bij de installatie van de nieuwe raad:”samen voor de stad”. Als PvdA willen we hier aan toevoegen: met trots en eigenzinnigheid!
Helaas moeten wij als PvdA constateren dat dit nog niet zo goed lukt en daarom hebben wij dan ook op verschillende thema’s vragen aan het college:

  • Kan het college aangeven hoe het kan dat er in ‘t Genseler een ondergrondse container wordt geplaatst op een plek waar de omgeving het niet mee eens is en waar het bezwaar nog niet van is afgehandeld?
  • Wat maakt dat het college hier kiest voor doordenderen en niet voor het komen tot een gezamenlijke oplossing?


Als PvdA zijn wij niet tegen het plaatsen van ondergrondse containers. Sterker nog, wij vinden het belangrijk dat hier een zogenaamd sluitend netwerk komt, zodat iedereen die er voor heeft gekozen zijn grijze container in te leveren ook in staat is om zijn/haar afval weg te brengen naar een Orac. Wat wij echter niet begrijpen is dat het college op zo’n gevoelig dossier blijft doordenderen en niet via overleg met de bewoners in dat gebied tot een oplossing kan komen. Dit is een voorbeeld waarbij het begrijpelijk is dat de inwoner zijn rug keert naar de gemeente  terwijl er gezamenlijk een oplossing zou moeten worden gevonden.

Een ander voorbeeld hiervan in de afgelopen weken roept bij ons de volgende vragen op

  • Kan het college aangeven waarom het verschillende toegangswegen naar winkelcentrum “Het Dikkersplein” tegelijkertijd afsluit zodat er op dit moment, tot grote ergernis van de winkeliers, alleen nog via de Hart van Zuidlaan toegang is tot dit winkelcentrum?
  • Kan het college aangeven waarom er niet gekozen is voor overleg met de winkeliers en samen met hen tot een aanvaardbare oplossing is gekomen?

Als PvdA vinden we het belangrijk de ondernemers van dit winkelcentrum te steunen. Zij zitten al jaren in de rotzooi en het is dus van groot belang dat de gemeente ervoor zorgt dat de overlast voor hen tot een minimum wordt beperkt. Wij begrijpen niet waarom er voor deze oplossing is gekozen. Ons inziens is hier voor de ondernemer gedacht: ”dan is men er sneller van af”. Ook al is dit goed bedoeld, als PvdA betreuren wij deze houding en hadden graag gezien dat hier tot een gezamenlijke oplossing was gekomen.

Dit alles maakt dat de boodschap die de April-meistaking ons leert nog steeds actueel is en het belangrijk is hier regelmatig bij stil te staan. Daarom ook de volgende vragen aan het college

  • Is het college bereid om samen met de werkgroep die dit jaar gezorgd heeft voor de herdenking van de April-meistaking en ons heeft laten stil staan bij de trots en eigenzinnigheid: “de Hengeler Weend”, te onderzoeken hoe we dit kunnen uitdragen binnen Hengelo, te beginnen bij de basisscholen.

 

Marie-Jose Luttikholt

PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt