Door op 13 oktober 2014

Verzekering bijstandsgerechtigden

Gemeenteraadsleden Ben van Veen (CDA) en Belinda van Oosten (PvdA) hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over het verzekeren van bijstandsgerechtigden die een tegenprestatie leveren. De beide raadsleden hebben de nodige vragen op het vlak van risico’s en aansprakelijkheid.

Tegenprestatie
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering, op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie vanuit de participatiewet. Over de status van deze mensen en de activiteiten die zij verrichten in het kader van die tegenprestatie is nog het nodige onduidelijk en de beide raadsleden vinden het belangrijk dat daar snel verandering in komt. Dat heeft ook te maken met hoe ze zelf aankijken tegen de risico’s en aansprakelijkheid. Belinda van Oosten: ‘Als de gemeente de plicht tot het leveren van een tegenprestatie oplegt, moet ook duidelijk zijn dat de bijstandsgerechtigde tijdens het verrichten van de werkzaamheden verzekerd is’. CDA Raadslid Ben van Veen vult aan: ‘Het gaat dan om het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. Dit voorkomt dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als het werk leidt tot arbeidsongeschiktheid van de bijstandsgerechtigde of tot schade bij derden. Ook is het goed dat er voor deze mensen een vangnet is’.

Verzekering
De beide raadsleden zijn in dit verband benieuwd naar welke mogelijkheden het college ziet om voor deze groep mensen een collectieve verzekering af te sluiten. Daarbij leggen ze ook de link met de vrijwilligersverzekering die is stopgezet. Van Oosten: ‘We willen van het college weten welke mogelijkheden het ziet om de risico’s onder te brengen in een gecombineerde polis die ook de verzekering van vrijwilligers en mantelzorgers dekt’. CDA raadslid Ben van Veen ziet een extra reden om de bezuiniging op de vrijwilligersverzekering terug te draaien: ‘Het verzekeren van risico’s voor deze groep moet onder te brengen zijn in de bestaande vrijwilligersverzekering’. De antwoorden op de vragen van CDA en PvdA zijn relevant voor de besluiten binnen het decentralisatiedossier participatie en de beide raadsleden hopen dan ook dat hun vragen snel beantwoord worden.

De schriftelijke vragen leest u hier: Schriftelijke vragen vrijwilligers Participatiewet