Door op 16 februari 2014

Warmtenet Hengelo ontwikkelt door

De raad zal in maart een besluit nemen over de toekomst van Warmtenet Hengelo. De aanleg van het warmtenet levert een enorme bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Hengelo. Het belangrijkste onderdeel is de aanleg van een leiding van de Akzo, via Industrieterrein Twentekanaal, Hart van Zuid naar de stationsomgeving. Via deze pijpleiding, backbone genoemd, kan een groot deel van de woningen en bedrijven in het zuidelijke stadsdeel worden verwarmd met de restwarmte van Akzo. Als PvdA vinden we dit een goede ontwikkeling voor Hengelo.

Tegelijkertijd heeft de opzet van het warmtenet wel risico’s voor de gemeente: we zijn afhankelijk van langlopende contracten met afnemers. Deze contracten zijn op dit moment nog niet gesloten. Daarom zullen we op dit moment nog geen besluit nemen over de aanleg van de backbone. Wel wordt onderzocht of de backbone eventueel in delen kan worden aangelegd, zodat een aantal bedrijven dat graag op korte termijn gebruik wil maken van warmtenet aangesloten kan worden.

Wel wordt de raad gevraagd om 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor een aantal kleinere projecten van Warmtenet Hengelo. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de aansluiting via houtkachels, bij het Twentebad al is gebeurd. Dit zijn installaties waarvoor langjarige contracten worden afgesloten en die op zichzelf staand rendabel zijn. De gemeente verdient de investering daarvoor terug. Per project wordt beoordeeld of er voldoende zekerheden zijn ingebouwd, pas dan wordt geïnvesteerd.