Wel luisteren naar buurtbewoners maar uiteindelijk toch een andere keuze maken?

Door Imdat Yikilmaz op 28 november 2018

Geachte college van B&W,

De Nijverheid is een honderd jaar oude wijk waar de komende jaren veel in gaat gebeuren. Naast het aardgasvrij maken middels de rijkssubsidie van 4,25 miljoen Euro zal door Welbions groot onderhoud uitgevoerd worden aan huurwoningen en zal de Gemeente Hengelo de riolering en straten (inclusief lantaarnpalen) een opknapbeurt geven.

De PvdA Hengelo is van mening dat dit in goede harmonie met de buurtbewoners moet gebeuren. Hier en daar ontvangen wij signalen dat er wel geluisterd wordt naar buurtbewoners maar dat er uiteindelijk toch een andere keuze gemaakt kan worden door het ambtelijk apparaat. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor het type lantaarnpalen. Dit is natuurlijk de wereld op z’n kop: Wel luisteren naar buurtbewoners maar daarna toch zelf een andere keuze maken. Waarom vraagt u dan überhaupt naar de mening van de buurtbewoners aangezien de kans groot is dat u er toch geen gehoor aan gaat geven? Kunt u zich voorstellen hoe slecht deze mensen zich hiervan voelen??

Wij hebben de volgende vragen voor het college:

  1. Hoe lopen de gesprekken met buurtbewoners? Zijn er momenteel meningsverschillen?
  2. Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar vanuit de Gemeente Hengelo voor de opknapbeurt van deze wijk? Op welke punten komt u momenteel geld tekort?
  3. Kloppen de signalen dat de keuze voor het type lantaarnpalen uiteindelijk door het ambtelijk apparaat gemaakt gaat worden? Zo ja, wat is hier de verklaring voor?
  4. Is het college het met ons eens dat deze verschillende projecten 1 integrale aanpak eisen en dat dat misschien financieel een voordeel kan opleveren waardoor er uiteindelijk wat duurdere lantaarnpalen geplaatst kunnen worden in de wijk en de wijk daardoor een echte opknapbeurt krijgt? Zo niet, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Imdat Yikilmaz
Raadslid PvdA Hengelo

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz