Door Imdat Yikilmaz op 1 december 2015

Woonvisie

De afgelopen maanden is de fractie in verschillende bijeenkomsten bezig met het verzamelen van input voor de woonvisie die begin volgend jaar klaar moet zijn. Deze woonvisie bevat de plannen voor belangrijke onderwerpen, zoals de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale woningen, levensloopbestendig wonen, duurzaamheid, doorstroming op de woningmarkt en het passend toewijzen van huurwoningen. Nadat de woonvisie klaar is zullen er prestatieafspraken gemaakt worden tussen de gemeente Hengelo en de woningcorporatie Welbions.

Vanuit de PvdA hebben we sterk ingezet op het vergroten van het aantal sociale huurwoningen en het betaalbaar houden. Deze betaalbaarheid is met name van belang voor de goed Daarnaast hebben we gepleit voor een proef met tijdelijke huurcontracten voor bepaalde groepen. Dit zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor de problematiek van het scheefhuren. een uitkomst zou kunnen bieden voor het scheefhuren.

Tenslotte hebben we aangegeven dat het levensloopbestendig maken van woningen voor ouderen belangrijk is voor de PvdA. Een constructie net zoals koopgarant waarbij de koopwoning van de ouderen later wordt overgekocht en het delen van de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen aan de woning met de eigenaren zou een stimulans kunnen zijn voor veel mensen om langer thuis te kunnen wonen. Uiteindelijk levert deze constructie een woning op voor Welbions die weer verhuurt kan worden aan senioren, wellicht voor een prijs waarvoor je anno 2015 geen nieuwbouwwoning meer voor kunt bouwen.

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz