Door op 26 juni 2015

PvdA tegen algehele zondagopenstelling winkels

Op 24 juni heeft de gemeenteraad van Hengelo besloten het aantal koopzondagen in Hengelo te handhaven op 20. De PvdA was tegenstander van een verruiming van de winkelopenstelling. Op deze manier beschermt de PvdA de belangen van de kleine ondernemers.

Voor de PvdA zijn twee uitgangspunten van belang:

  • We willen regelen wat ondernemers met elkaar afspraken.
  • We willen opkomen voor de belangen van de kleine, lokale ondernemers.

Uit de reacties die zijn ingediend bij de gemeente op de plannen om alle winkels toestemming te geven elke zondag open te gaan, blijkt dat de ondernemers het onderling niet eens zijn: 60 procent is tegen een algehele zondagopenstelling, 40 procent is voor. Met name de kleine, lokale ondernemers zijn niet gebaat bij een zondagopenstelling. Daarnaast is 80 procent van de winkeliers in de binnenstad tegen de zondagopenstelling.

Wij denken dat het belang voor de supermarkten om op zondag open te gaan duidelijke is, maar dit belang weegt niet op tegen het belang van een krachtig en divers wijkwinkelcentrum als geheel. Over het algemeen zijn juist de andere ondernemers, die bijdragen aan de diversiteit, de bakker, de slager, de groenteman, de delicatessenwinkel, de bloemenwinkel, de cafetaria, tegen een algehele openstelling. Zij zien de algehele openstelling als een bedreiging van het voortbestaan van hun bedrijf, waardoor op den duur juist de veelzijdigheid van het winkelcentrum achteruit kan gaan.

Als de PvdA moet kiezen tussen het recht om altijd te kunnen consumeren of de plicht om altijd te werken en niet bij je familie en vrienden of sportclub te zijn, dan kiezen wij voor het recht op vrije tijd en welzijn. Wij komen op voor de belangen van kleine winkeliers. Stel je voor dat van iedereen die op zondag wil winkelen ook gevraagd wordt om altijd te werken wanneer je familie en vrienden vrij zijn. Wat kies je dan, het recht op vrije tijd of het recht om altijd te winkelen? Wij vragen daarom solidariteit van grote winkeliers en het winkelend publiek met de belangen van de kleine ondernemers. Uiteraard hebben de kleine winkeliers de keuze om niet open te gaan op zondag, maar als de supermarkt op zondag wel opengaat zal dit omzet kosten. En dan blijft er van echte keuzevrijheid weinig over.

Overigens kunnen we met de huidige openingstijden van de supermarkten al zo’n 76 uur in de week boodschappen doen. Dat is bijna het dubbele van een fulltime werkweek. Dan is het toch moeilijk vol te houden dat we te druk zijn om op die andere zes dagen onze boodschappen te doen.

Wij denken dat een versterking van de Hengelose binnenstad niet gezocht moet worden in het doen wat anderen doen, maar juist in het onderscheidende. Laat Hengelo de stad worden waar het juist ook voor kleinere ondernemers goed toeven is. We pakken met maximaal 20 koopzondagen stevig uit en weten vermaak en winkelen om te zetten in een aantrekkelijk aanbod. Maar daarnaast ontwikkelen we ons tot een karaktervolle stad waarin het juist voor eigenzinnige en onderscheidende kleine ondernemers een vestigingsklimaat is. Laat de Hengelose binnenstad zich ontwikkelen tot een stad waar heel Twente, ja zelfs een deel van Duitsland, graag naartoe komt op zaterdag en op maximaal twintig mooie koopzondagen met evenementen. Op andere zondagen zijn diezelfde mensen dan van harte welkom op plein Westermaat of bezoeken ze onze buurgemeenten.

De PvdA is daarom tegen een verdere verruiming van de zondagopenstelling en voor de ontwikkeling van een karaktervol en onderscheidend Hengelo met een prettig vestigingsklimaat voor filiaalbedrijven maar juist ook voor de kleine en onderscheidende winkeliers.