Door Marie-José Luttikholt op 18 maart 2019

Zorg eindelijk op orde?

Geacht college,

Als PvdA zijn wij benieuwd hoe het gaat met het nieuwe inkoopmodel “TOM” (Twents Ondersteunings-model)” voor de WMO en jeugdzorg.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  • Kan het college aangeven of er sinds het nieuwe inkoopmodel “TOM” meer of minder aanvragen zijn binnengekomen bij het zorgloket en om welk percentage het hierbij gaat?
  • Kan het college al een inschatting maken of dit nieuwe inkoopmodel ervoor zorgt dat er meer passende zorg voor onze inwoners wordt geleverd?
  • Kan het college al een inschatting maken of deze nieuwe manier van inkopen en toekennen ervoor zorgt dat er binnen de begroting wordt gebleven?
  • Kan het college aangeven wat het nieuwe inkoopmodel betekent voor de ambtelijke capaciteit?
  • Kan het college aangeven hoe lang de inwoner op dit moment moet wachten op een keukentafelgesprek? Is deze wachttijd opgelopen of juist korter geworden?
  • Als de uitkomsten van deze vragen niet de gewenste uitkomst hebben is het college dan bereid om met de raad in gesprek te gaan tijdens een politieke markt? Dit omdat het ons belangrijk lijkt dat ook het bijsturen zo breed mogelijk gedragen moet worden.

Met vriendelijke groeten

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt