Samen doen

Voor de PvdA is het verduurzamen van Hengelo vanzelfsprekend. De gemeente Hengelo vervult hierin een voorbeeldfunctie en werkt samen met partners die ook verduurzamen. Elke inwoner levert een bijdrage om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen vooruit kunnen.

Voor de PvdA is het verduurzamen van Hengelo vanzelfsprekend. De gemeente Hengelo vervult hierin een voorbeeldfunctie en werkt samen met partners die ook verduurzamen.

Elke inwoner levert een bijdrage om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen vooruit kunnen. Het afvalbeleid is onderdeel van het verduurzamen van Hengelo. De PvdA wil een aanvaardbaar locatieplan voor ondergrondse containers, een grijze container tegen extra betaling. En goede oplossingen voor inwoners die zelf hun afval niet weg kunnen brengen.

Energiebesparing en energieopwekking zijn voor de PvdA onderdeel van het verduurzamen van Hengelo. Een optimale en veilige mix van wind- en zonne-energie, biomassa en aardwarmte is noodzakelijk om in de toekomstige behoeften te voorzien.

Voor de PvdA is ‘heel Hengelo op de fiets’  ons motto en windmolens langs de A35 bij Hengelo-Zuid een serieuze mogelijkheid.