Samen wonen

De PvdA Hengelo wil goede, betaalbare, duurzame, passende woningen en woonvormen voor jongeren, senioren, nieuwkomers: voor alle Hengeloërs.

De PvdA Hengelo wil goede, betaalbare, duurzame, passende woningen en woonvormen voor jongeren, senioren, nieuwkomers: voor alle Hengeloërs.

Nieuwe woonvormen verbinden jongeren en ouderen, stimuleren omzien naar elkaar en verminderen eenzaamheid. Zo nodig wordt zorg ingezet. Welbions is de proactieve partner voor de PvdA.

Samenwerking met kleinschalige integrale wijkteams, bewonersbedrijven, gemeente, zorginstellingen, verenigingen en wijkcentra dichtbij onze inwoners zorgt ervoor dat het prettig wonen is in Hengelo. Samen zorgen we voor schone, leefbare en veilige buurten.