Samenwerken

Verbinding tussen bedrijven en onderwijs is noodzakelijk om inwoners aan het werk te helpen en te houden. Deze verbinding is ook nodig om bedrijven in staat te stellen hun productie op peil te houden of uit te breiden. Om bedrijven en inwoners in Hengelo en de regio te houden. De PvdA zet zich in voor voldoende leer-werkplekken in Twente en stimuleert de maakindustrie, de motor van de lokale en regionale economie.

Het Hengelose onderwijs levert beroepsonderwijs op maat en voorziet instellingen en bedrijven van goede vakmensen. De onderwijsmonitor helpt de PvdA om te blijven sturen op goed onderwijs in Hengelo en goede schoolgebouwen.

Verbinding tussen bedrijven en onderwijs is noodzakelijk om inwoners aan het werk te helpen en te houden. Deze verbinding is ook nodig om bedrijven in staat te stellen hun productie op peil te houden of uit te breiden. Om bedrijven en inwoners in Hengelo en de regio te houden. De PvdA zet zich in voor voldoende leer-werkplekken in Twente en stimuleert de maakindustrie, de motor van de lokale en regionale economie. De PvdA wil voor alle Hengeloërs echte banen en wil mensen activeren die niet mee (kunnen) doen. Ook de gemeente Hengelo doet dit, maakt nieuwe banen en werkt samen met partners die dit  ook doen.