Fractievertegenwoordiger

Gerard Kemna

Sport, verkeer, vervoer, financiën, bestuurszaken, duurzaamheid, milieu
Gerard Kemna

Over Gerard Kemna

074-2775665g.kemna@hengelo.nl

Ik heet Gerard Kemna en woon al mijn hele leven in Hengelo. Hengelo is mij lief en dat al 60 jaar.

Meebeslissen over het wel en wee van onze stad

Sinds 6 jaar ben ik actief binnen de PvdA en ik heb gemerkt dat ik graag meestuur en meebeslis over het wel en wee van onze stad. Daarbij komt mijn werkervaring goed van pas. Als bedrijfsleider en projectleider in zowel profit als non-profit organisaties heb je met belangen van diverse groepen en individuen te maken. Ik weeg belangen dan ook graag goed af voordat ik een standpunt inneem.

In veel verenigingen, zowel sportverenigingen als maatschappelijk/sociaal georiënteerde verenigingen en stichtingen ben ik actief of actief geweest.

Voldoening uit inzet voor sport en cultuur

Sport en cultuur is belangrijk. Sport en cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen. Ik sta ook voor de belangen van mensen die het even of langdurig moeilijk hebben om mee te draaien in onze maatschappij.  Ik ben er van overtuigd dat werk en sociale activiteiten bijdragen aan een goed en zinvol leven  Zowel in mijn werkzame leven als in mijn vrije tijd steek ik hier met veel plezier energie in, dat levert het per saldo ook weer op.

Het is de moeite waard om me in te spannen voor een goed leefbaar Hengelo, waar het prettig wonen, werken en leven is en waar we ook omzien naar diegenen die het moeilijk hebben.

Vriendelijke groet,
Gerard Kemna