Voor een sterk en sociaal Hengelo

De PvdA werkt aan een sterk en sociaal Hengelo, zeker in moeilijke tijden. Aanpak van werkloosheid, eerlijk delen en steun geven aan mensen die dit het hardst nodig hebben staan daarbij voorop. In Hengelo staan solidariteit en noaberschap voor de PvdA Hengelo hoog in het vaandel.


Diederik Samsom in Hengelo

door Maarten Hollander op 25 oktober 2016

In de strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA komt partijleider Diederik Samsom op zondag 6 november 2016 naar Hengelo. Hij gaat tussen 13.30 en 14.30 uur in gesprek over zijn idealen en motivatie voor het lijsttrekkerschap. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats in Techniekmuseum Heim, aan de Industriestraat 9 in Hengelo.

lees verder »

Bertus Bolklezing: Solidariteit in de zorg

door Wim Winter op 2 oktober 2016

Op maandag 26 september las staatssecretaris Martin van Rijn de jaarlijkse Bertus Bolklezing in de Hengelose bibliotheek. Thema van deze 15e Bertus Bolklezing was ‘solidariteit in de zorg’. U kunt hier de hele Bertus Bolklezing terug lezen.

lees verder »

Bertus Bolklezing met Martin van Rijn

door Wim Winter op 5 september 2016

Op maandag 26 september is Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS te gast voor de 15e Bertus Bolklezing. De lezing heeft als titel:  ‘Solidariteit in ons nieuwe stelsel van ondersteuning en zorg’. De lezing begint om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Beursstraat.

lees verder »

Overgebleven zorggeld blijft beschikbaar voor zorg

door Maarten Hollander op 14 juli 2016

De gemeente Hengelo heeft in 2015 ongeveer 4,5 miljoen euro overgehouden van de budgetten die beschikbaar waren voor zorg en ondersteuning. Het overblijven van deze budgetten heeft een aantal oorzaken.

lees verder »

Hengelo in stabiel financieel vaarwater

door Maarten Hollander op 14 juli 2016

Na jaren van pijnlijke bezuinigingen is de gemeente Hengelo in financieel stabiel vaarwater gekomen, bleek bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad op 6 juli. In de kadernota stelt de gemeenteraad de financiële en inhoudelijke kaders voor de komende gemeentelijke begroting.

lees verder »

Evaluatie maatregelen Torenlaan

door Jan Bron op 14 juli 2016

In 2014 is er een verkeerskundige analyse uitgevoerd voor de Torenlaan. Conclusie hieruit was dat er maatregelen genomen moesten worden om de verkeersveiligheid op de Torenlaan te verbeteren. In 2015 is een maatregelenpakket overlegd met belanghebbenden.

lees verder »

Debatavond ouderenhuisvesting

door Maarten Hollander op 31 mei 2016

De gemeenteraadsfractie van de PvdA in Hengelo vindt het van belang regelmatig met onze leden en geïnteresseerden in gesprek te gaan over actuele politieke onderwerpen. De eerste bijeenkomst is op maandagavond 6 juni 2016 vanaf 20.15 uur en vindt plaats in Speeltuin & Buurtcentrum ’t Lansink aan de Twijnstraat 6-8.

lees verder »

Muziekschool gaat fuseren met Crea/Heim

door Marie-José Luttikholt op 31 mei 2016

De muziekschool had het de laatste jaren zwaar te verduren. Ze zaten met een bezuinigingsopdracht en daarnaast liep het aantal leerlingen terug.

lees verder »

Winkels in Hengelo mogen (bijna) altijd open

door Belinda van Oosten op 31 mei 2016

Op 11 mei jl. was het dan wederom zover, het debat en de stemming over de Winkeltijdenverordening. U heeft vast in de krant gelezen wat de uitslag was en ook hoe wij als fractie verdeeld hebben gestemd (2 stemmen voor en 2 stemmen tegen algehele openstelling).

lees verder »

Vluchtelingenopvang in Hengelo

door Maarten Hollander op 31 mei 2016

In Hengelo worden op twee locaties vluchtelingen opgevangen. Dit betreft de locatie aan de Willemstraat met 135 opvangplaatsen en de locatie Hooghagen met 250 opvangplaatsen. Op maandagavond 23 mei heeft de fractie een werkbezoek gebracht aan beide opvanglocaties.

lees verder »