Ons programma

Hengelo is een fijne stad om in te wonen, werken en op te groeien. Maar het lijdt geen twijfel dat onze stad er op al die terreinen erop achteruit gegaan is in de afgelopen jaren. De Partij van de Arbeid wil deze trend keren en met dit programma stellen we voor hoe wij dat willen aanpakken.

Wat zijn dan de problemen waarmee de Hengeloër te maken heeft? Wie een woning zoekt, ziet zich geconfronteerd met lange wachtlijsten en steeds verder stijgende huur- en koopprijzen. Armoede en schuldenproblematiek komen nog steeds in veel gezinnen voor. Tegelijkertijd zijn sociaal-culturele voorzieningen verschraald of zelfs helemaal wegbezuinigd. Want in het kader van marketingwoordjes zoals ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ trekt de overheid zich steeds verder terug. Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, moet door een toenemend aantal bureaucratische hoepels springen. Inwoners die aanspraak maken op voorzieningen worden geconfronteerd met een wantrouwende en niet zelden onredelijke overheid. En als klap op de vuurpijl, wordt de lokale overheid de zeggenschap en sturing over dit soort beleid steeds meer uit handen genomen door oncontroleerbare ‘regio’-organen.

Uiteraard is het niet allemaal kommer en kwel. De Hengelose samenleving heeft stevige fundamenten en noaberschap is nog steeds een woord dat betekenis heeft in onze stad. Maar als we een leefbare stad willen blijven dan is een koerswijziging nodig. In de rest van dit document stellen wij onze koers voor aan de hand van een aantal thema’s. Maar de rode draad is: breng de menselijke maat terug. De lokale overheid is er voor de inwoners en niet andersom.

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Hengelo 2022-2025

Samenvatting verkiezingsprogramma