Personen

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Wethouder

WMO, zorg, welzijn, cultuur en coördinatie wijkgerichte aanpak
Vincent ten Voorde

Vincent ten Voorde

Gemeenteraadslid / fractievoorzitter

Financiën, economie, volksgezondheid, milieu, duurzaamheid, afval, bestuur en organisatie
Daniëlle Alink

Daniëlle Alink

Gemeenteraadslid / vicefractievoorzitter

Sociaal domein, onderwijs, verkeer, vervoer
Nicolien Boekhoudt

Nicolien Boekhoudt

Gemeenteraadslid

Sport, cultuur, recreatie, volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing en veiligheid
Chantal Toren

Chantal Toren

Fractievertegenwoordiger

Sociaal domein, volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Wim Winter

Wim Winter

Voorzitter afdelingsbestuur

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Secretaris afdelingsbestuur

Wim Meijerink

Wim Meijerink

Penningmeester afdelingsbestuur

Nico de Buijzer

Nico de Buijzer

Lid afdelingsbestuur

Leida Wildeboer

Leida Wildeboer

Lid afdelingsbestuur