Fractie

Vincent ten Voorde

Vincent ten Voorde

Gemeenteraadslid / fractievoorzitter

Financiën, economie, volksgezondheid, milieu, duurzaamheid, afval, bestuur en organisatie
Daniëlle Alink

Daniëlle Alink

Gemeenteraadslid / vicefractievoorzitter

Sociaal domein, onderwijs, verkeer, vervoer
Nicolien Boekhoudt

Nicolien Boekhoudt

Gemeenteraadslid

Sport, cultuur, recreatie, volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing en veiligheid
Chantal Toren

Chantal Toren

Fractievertegenwoordiger

Sociaal domein, volksgezondheid, milieu en duurzaamheid