12 november 2013, Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 | Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47

Ledenvergadering: vaststelling verkiezingsprogramma

Het bestuur nodigt u uit om het Concept-Verkiezingsprogramma PvdA Hengelo 2014-2018 vast te stellen. Leden van de PvdA Hengelo zijn van harte welkom op deze vergadering en hebben stemrecht.

Leden van de PvdA Hengelo kunnen tot uiterlijk 5 november 2013 amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op de tekst van het verkiezingsprogramma. Deze amendementen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering in stemming worden gebracht. Amendementen kunt u mailen naar de secretaris, Ana Alcazar Robles (kirmali.alcazar@versatel.nl). Amendementen kunnen ook per post worden ingediend. U kunt deze sturen naar:

Ana Alcazar Robles
Floris Versterstraat 23
7556 XD Hengelo