Column Gerard Kemna

Door Gerard Kemna op 23 november 2020

Politiek actief in Hengelo

Na afloop van de vorige gemeenteraadsverkiezingen was de kater groot voor ons. Na jaren deel te hebben uitgemaakt van het college, was dit niet meer haalbaar met slechts 2 zetels in de raad. Een historisch dieptepunt kun je wel zeggen. We zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Danielle en ik vonden het meteen goed en prettig om als fractievertegenwoordigers onze beide raadsleden, Marie-José en Imdat bij te staan en zo de PvdA fractie te vormen.

Vanaf het begin was er een goede en hechte samenwerking. Goed overleggen, zaken open bespreken en gezamenlijk tot een standpunt komen. Dat is de kracht van onze fractie. Dat is ook inspirerend. Doordat er goed naar jou geluisterd wordt, ga je dat natuurlijk zelf ook doen. Goed naar anderen luisteren. Best moeilijk af en toe maar wel te leren. Luisteren doen we natuurlijk ook naar inwoners, partijgenoten en iedereen die we ontmoeten. Goed luisteren naar wat mensen willen, naar wat mensen beweegt en daar waar het kan en waar er ruimte voor is, ook uitleggen waar wij voor staan.

Het is ontegenzeggelijk veel werk om alles in Hengelo bij te houden en te overzien. Ook niet te doen voor 1 persoon, alhoewel onze fractievoorzitter volgens mij alles in de smiezen heeft.  We hebben daarom de zaken onderling verdeeld. Eén van de zaken waar ik mij mee bezig houd is de energietransitie. Een onderwerp met veel kanten en nog veel onzekerheden. Voor ons is de grote lijn dat we meegaan in de transitie zonder dat we nu al weten hoe alles moet. We staan ook open voor diverse oplossingen om de transitie vorm te geven. Oplossingen die we al kennen als zonne-energie, windenergie en stadsverwarming, maar ook oplossingen die nog (door) ontwikkeld moeten worden. We zijn ons er van bewust dat het kosten mee kan brengen voor de inwoners. Voor alles willen we er op toezien dat iedereen mee kan doen. Misschien wel mee moet doen en dat de kosten beheersbaar zijn. Nogmaals, we kunnen nu niet overzien hoe een en ander precies zijn beslag gaat krijgen.

Plaatselijke politiek bedrijven is serieus werk, maar ook gezellig, leerzaam en het leidt af en toe tot verwondering. Ik kan mij verwonderen over de drijfveren van anderen. Ook over de soms eendimensionale opvattingen over zaken. En dat doet mij altijd weer beseffen blij te zijn met de PvdA. We zijn evenwichtig in onze uitgangspunten en opvattingen. Uiteraard zijn sommige standpunten of uitwerkingen daarvan niet altijd meteen ook de mijne. Maar de ruimte die er is om te vragen, te sparren, bij te sturen en om te leren, maakt het zeer aangenaam lid te zijn van deze partij en deze fractie. We hebben het daarbij ook gezellig met elkaar. Zonder te overdrijven kunnen we ook los van de politiek goed met elkaar overweg en zijn we betrokken bij elkaar. Behalve inhoudelijk interessant, is het ook aangenaam werken in de PvdA-fractie Hengelo.

Gerard Kemna

Gerard Kemna

Ik heet Gerard Kemna en woon al mijn hele leven in Hengelo. Hengelo is mij lief en dat al 60 jaar. Meebeslissen over het wel en wee van onze stad Sinds 6 jaar ben ik actief binnen de PvdA en ik heb gemerkt dat ik graag meestuur en meebeslis over het wel en wee van

Meer over Gerard Kemna