Door op 21 april 2014

PvdA bezorgd over veiligheid opslag in zoutcavernes

De PvdA Hengelo is bezorgd over berichten over het opborrelen van ruwe olie uit ondergrondse opslag in zoutcavernes net over de grens in Duitsland.

De PvdA vraagt het Hengelose college er bij het Ministerie op aan te dringen geen verdere voorbereidingen te treffen voor de opslag in zoutcavernes in Twente voordat het onderzoek naar de oorzaak van de problemen in Duitsland is afgerond.

Bij het Ministerie van Economische zaken ligt een aanvraag voor het opslaan van gasolie in zoutcavernes onder het Enschedese bedrijventerrein ‘Marssteden’. De opslag in deze carvernes lijkt vergelijkbaar met de ondergrondse opslag in Duitsland. PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘Voordat toestemming wordt gegeven voor opslag van gasolie in de Twentse bodem moet de veiligheid van deze opslag verzekerd zijn. Het lijkt erop dat in Duitsland ernstige problemen zijn ontstaan met dezelfde opslag.

Voordat in Twente verdere stappen worden gezet, moeten de oorzaken van deze problemen volstrekt helder zijn. Het ministerie geeft toestemming voor de opslag, vandaar dat we de wethouder vragen om daar zo snel mogelijk aan de bel te trekken’. PvdA-Fractievertegenwoordiger Bente Nijland en fractievoorzitter Maarten Hollander hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie. De schriftelijke vragen leest u hier: Schriftelijke vragen gasolieopslag zoutcavernes