Door Imdat Yikilmaz op 1 april 2016

Herinrichting Deurningerstraat

De herinrichting van de Deurningerstraat is in de laatste paar maanden  onderwerp geweest van gesprek binnen de gemeenteraad van Hengelo. Het project om de Deurningerstraat opnieuw in te richting is gestart om een rioolverzwaring door te voeren maar na het ongeluk in juni 2014 is de nadruk komen te liggen op de verkeersveiligheid.

De Deurningerstraat staat al lange tijd bekend als een smalle, drukke straat waarbij er in de piekuren naast veel autoverkeer ook erg veel fietsverkeer is van scholieren.

Om de verkeersveiligheid van deze straat te verbeteren zijn verschillende ontwerpen gemaakt en besproken met alle betrokkenen (bewoners, ondernemers, fietsbond, etc.) om zodoende tot het best mogelijke resultaat te komen. Dit is gelukt door onder andere vrij liggende fietspaden aan te leggen en de extra afslag op de rotonde die bij veel mensen tot verwarring zorgde te schrappen. De fietspaden zijn ter hoogte van het tankstation en de slagerij wat smaller (1,7 meter) geworden i.p.v. de 2 meter breedte die elders op deze straat is toegepast.

Om een optimale situatie te realiseren is verplaatsing van het tankstation aan de Deurningerstraat noodzakelijk. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar. De eigenaar wilde alleen meewerken aan verplaatsing van het tankstation naar een andere locatie in Hengelo. De bestemmingsplannen geven daarvoor geen ruimte. Daarnaast is er sprake van ‘concessierechten’ uit het verleden aan andere tankstationeigenaren. Deze eigenaren hebben de eerste rechten om, indien er ruimte komt voor een nieuw tankstation, zich hier te mogen vestigen. Dit betekent dat een verplaatsing van het tankstation op korte termijn niet haalbaar is.

De werkzaamheden aan de Deurningerstraat zullen naar verwachting in mei 2016 starten en in het 2de kwartaal van 2017 opgeleverd worden. Al met al zijn we zeker te spreken over het eindresultaat wat er nu ligt aangezien het een breed gedragen ontwerp is geworden dat de verkeersveiligheid op deze straat zeker naar een hoger niveau zal brengen.

 

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz