Door op 9 januari 2016

Nieuwjaarstoespraak: veilige plek voor vluchtelingen

In zijn nieuwjaarstoespraak dringt PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander erop aan dat ook Hengelo een veilige plek blijft voor vluchtelingen: Als PvdA houden we het hoofd koel. Wij zullen blijven staan voor onze dure plicht om mannen, vrouwen en kinderen die door oorlog en geweld van huis en haard verdreven zijn een veilige plek te bieden waar zij zich welkom voelen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Hengelo in café de Cactus blikte de fractievoorzitter traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar en vooruit op het komende jaar. De hele nieuwjaarstoespraak leest u hier:

Partijgenoten, belangstellenden,

2015 was het jaar van de vluchtelingencrisis en de terreur. Twee dingen die niets, maar tegelijkertijd alles, met elkaar te maken hebben. Een crisis die de internationale solidariteit en het Europese project stevig op het spel zet. Ook de druk op Nederland als tolerant land neemt steeds verder toe. En ik begrijp de ongerustheid en angst in de samenleving.

Afgelopen kerst was ik zelf in Antwerpen. Belgen en toeristen genieten van de kerstmarkt, het ijsbaantje en de Glühwein. Tegelijkertijd op iedere straathoek gewapende militairen. En dat maakte flink indruk op mij, opgegroeid in een vrije wereld. Direct gevolg van twee grote aanslagen in Parijs, een stad die we allemaal kennen.

En bij het wegnemen van angst en ongerustheid, moeten we vooral eerlijk zijn. Eerlijk zijn over wat we aankunnen als samenleving. Eerlijk zijn over verschrikkelijke incidenten, zoals op oudejaarsnacht in Keulen. Eerlijk zijn over het feit dat er de komende jaren enorme uitdagingen liggen, op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. Eerlijk zijn dat integratie niet vanzelf gaat, en eerlijk zijn over de vrijheden en waarden waarmee mensen die in dit land willen wonen zich hebben te verhouden.

Wat in ieder geval niet gaat helpen is generaliseren, uitvergroten, haat en angst. Ook de illusie van gesloten grenzen wekken, het weigeren geweld van Nederlanders ten opzichte van vluchtelingen of politici af te keuren, het opsluiten van vluchtelingen en het wegzetten van Moslims werkt averechts. Maar ik zie dat Geert Wilders dit jaar weer verstek heeft laten gaan op onze nieuwjaarsreceptie. En dat is eigenlijk ook maar beter.

Als PvdA houden we het hoofd koel. Wij zullen blijven staan voor onze dure plicht om mannen, vrouwen en kinderen die door oorlog en geweld van huis en haard verdreven zijn een veilige plek te bieden waar zij zich welkom voelen.

Ook in Hengelo nemen we onze verantwoordelijkheid bij het opvangen van vluchtelingen. In oktober zijn 135 mensen opgevangen in de binnenstad, en binnenkort komt er een opvang voor 250 mensen in Hooghagen. Als PvdA hebben we er altijd voor gepleit dat we ook als Hengelo ons deel nemen. Daarbij is kleinschalige opvang van belang, en dat lukt tot nu toe goed. Hartverwarmend was het enorme aantal aanmeldingen van vrijwilligers toen de eerste vluchtelingen kwamen. Of zoals de burgemeester afgelopen week zei: ‘we hebben in Hengelo eigenlijk een tekort aan vluchtelingen’. Daarmee hebben we deze mensen een warm welkom gegeven in onze stad.

2015 was een jaar van grote veranderingen in de zorg en de ondersteuning. Een belangrijk jaar, waarbij voorspeld werd dat velen in de kou zouden komen te staan. Na een jaar zien we dat niet alles goed is gegaan, maar al met al durf ik voorzichtig te stellen dat heel veel wel goed is gegaan, en dat in Hengelo niemand in de kou staat. Een enorme operatie, waaraan door heel veel professionals in de zorg en ambtenaren van de gemeente keihard is gewerkt. En dit werk gaat de komende tijd door. Omdat we er nog niet zijn. Omdat er verandering nodig is, om de zorg en ondersteuning dichterbij mensen te organiseren, op een hoger niveau en tegen aanvaardbare kosten.

Een mooi voorbeeld van hoe het kan is wijkcentrum het Vogelkwartier. Als fractie hebben we daar in september een werkbezoek gebracht. Dit wijkcentrum is begin 2015 overgedragen van de gemeente aan Mediant. Mediant organiseert in dit pand veel activiteiten voor hun eigen cliënten. Activiteiten waaraan ook buurtbewoners deelnemen. En misschien nog wel mooier, dit gebeurt ook andersom: cliënten van Mediant doen mee met activiteiten georganiseerd door bewoners. Een prachtig voorbeeld hoe zorg en ondersteuning een plek kunnen krijgen in de wijk. Veranderingen die we als PvdA komend jaar meer en meer hopen te zien.

Voor Hengelo wordt 2016 een belangrijk jaar. We kruipen als gemeente uit een financieel dal. Vanaf 2017 verwachten we voor het eerst weer geld over te hebben op de gemeentelijke begroting. Er is dan, weliswaar beperkt, ruimte om te investeren.

In het voorjaar praten we ook over de woonvisie. Het kabinet heeft de gemeenten de regie teruggegeven over de corporaties. Voor ons als raad nu de verantwoordelijkheid om verstandige dingen te doen.

De huurmarkt in Hengelo zit muurvast. Het kopen van woningen wordt steeds moeilijker. Bij verhuizen van de ene huurwoning naar de andere schieten de huren omhoog. En daardoor blijven mensen zitten en lopen de wachttijden op. En dat met 1.200 actief woningzoekenden.

In een werkbezoek bij huurdersvereniging Ookbions in december hebben we afgesproken zij aan zij te zullen strijden voor meer nieuwbouw van goedkope huurwoningen en beperktere huurverhogingen.

De zorgen over onze binnenstad nemen toe. Hoewel we met de bouw van het stadskantoor een impuls geven, is de leegstand enorm. En met de dreigende sluiting van V&D lijken we een belangrijke drager van onze binnenstad te verliezen. Als gemeente investeren we de komende jaren ruim een miljoen euro in het aantrekkelijker en compacter maken van de stad. Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben daarbij ook de pandeigenaren nodig: lagere huren moeten ervoor zorgen dat ook kleinere, startende winkeliers een échte kans krijgen.

2016 wordt ook het jaar van de waarheid voor de muziekschool. Onder aanvoering van -toch nog wel een beetje- ‘onze’ beste bestuurder van Twente Ellen Prent, wordt de muziekschool op dit moment gereorganiseerd. Dit om het voortbestaan, onder de vlag van Crea/Heim, te garanderen. En tenslotte wil ik nog iets zeggen over het Rabotheater. Als PvdA zijn we daarin helder: Hengelo verdient een volwaardige schouwburg. De schouwburg is een belangrijke pijler onder de cultuur in Hengelo. We gaan het Rabotheater dus niet uitleveren aan Enschede. Wat ons betreft is daarbij het uitgangspunt: samenwerken ja, Rabotheater ja.

Partijgenoten, als PvdA gaan we niet door de makkelijkste periode. Maar wij zijn een partij die altijd strijd heeft geleverd op de momenten dat het moeilijk was. En dat doen we ook nu. Keer op keer hebben deze moeilijke perioden ons land en onze partij sterker gemaakt. Deze strijd gaat ook in 2016 onvermoeibaar door.. Ik wens u een heel sterk en sociaal 2016! Voorwaarts!