10 februari 2015

Plan nieuwe regionale samenwerking werpt Twente jaren terug

In december 2014 heeft een commissie onder leiding van de Wierdense burgemeester Robben een rapport gepresenteerd voor een nieuwe vorm van regionale samenwerking in Twente. Aanleiding voor dit rapport is het feit dat een aantal tot vorig jaren verplichte regionale taken, zoals openbaar vervoer, overgedragen zijn aan de provincie.

Rode lijn in het rapport is het uitgangspunt dat de 14 individuele Twentse raden eindverantwoordelijk zijn voor het nemen van besluiten over regionaal beleid. Op dit moment worden ditsoort besluiten genomen in de Regioraad, waarin vertegenwoordigers van alle Twentse gemeenten op basis van inwonertal stemmen over voorstellen.

Op zich lijkt dit mooi: de democratisch gekozen gemeenteraden worden in positie gebracht en krijgen de zeggenschap. Wat we ons daarbij wel moeten realiseren is dat, als we écht als Twente samen willen optrekken, alle raden individueel akkoord moeten gaan met een voorstel. Dit zal een verlammende werking hebben op de regionale samenwerking als er échte politieke keuzes moeten worden gemaakt. De grote mate van vrijblijvendheid in het rapport van de commissie Robben kan leiden tot het voorop stellen van lokale belangen, in plaats van het gezamenlijke belang voor de regio.

Als Hengelose PvdA-fractie vinden we dat regionale samenwerking op Twentse schaal, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, de lobby richting Den Haag en Brussel en bepaalde zorgtaken noodzakelijk is om de problemen in Twente aan te pakken. Dit betekent échte samenwerking op Twentse schaal, ook tussen de gemeenteraden. Wat ons betreft kan dit voorstel van de commissie Robben dan ook de prullenbak in. De PvdA zal daarover in de raadsvergadering van 11 februari een motie indienen.

Terug naar de tekentafel, voor een sterke slagvaardige regio!