Door Imdat Yikilmaz op 18 februari 2016

PvdA Hengelo: Voorkom ongewenste megastallen

De fractie van de PvdA stelt schriftelijke vragen aan het Hengelose college over de uitgesproken ambities van de Gedeputeerde Staten van Overijssel omtrent het loslaten van de maximale bouwblokgroottes voor intensieve veehouderijbedrijven.

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft in het voorstel ‘Kaders beleid voor Omgevingsvisie’ de ambities uitgesproken om de maximale bouwblokgroottes voor intensieve veehouderijbedrijven los te laten en het mogelijk te maken om op elke agrarische bedrijfslocatie een intensief veehouderijbedrijf te ontwikkelen.

Het college van GS geeft aan dat de inhoud van dit voorstel goed besproken is met alle betrokkenen in zogenaamde spiegelsessies en regiobijeenkomsten.

De Pvda fractie wil o.a. van het Hengelose college weten hoe zij aankijkt tegen deze ontwikkeling en wil weten in welke mate de belangen van de gemeente Hengelo zijn ingebracht in dit voorstel van de Gedeputeerde Staten van Overijssel.

PvdA-raadslid Imdat Yikilmaz: “Het loslaten van maximale bouwblokgroottes voor intensieve veehouderijbedrijven baart ons zorgen. In het stuk ‘Kaders beleid voor Omgevingsvisie wordt gesproken over het ‘sturen op kwaliteit’ maar aan dit begrip wordt verder geen inhoud gegeven. Dit zet, in onze ogen, de deur open voor ongewenste ontwikkelingen zoals megastallen met alle negatieve gevolgen van dien voor zowel de mens als het dier.”

De schriftelijke vragen leest u hier:

20160218 Schriftelijke vragen bouwblokken en megastallen

Imdat Yikilmaz

Imdat Yikilmaz

Mijn naam is Imdat Yikilmaz en ben 36 jaar, ben geboren en getogen in Hengelo en heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente in Enschede. Werk sinds 2008 bij Malvern-PANalytical in Almelo, ben gehuwd en heb 2 zonen. Van vrijwilliger naar 100% inzet voor Hengelo De vele jaren vrijwilligerswerk die ik heb gedaan binnen

Meer over Imdat Yikilmaz