Door op 2 mei 2014

PvdA Hengelo wil aanpak topsalarissen XL Businesspark

De PvdA Hengelo reageert verontwaardigd op berichtgeving over de salarissen van medewerkers van het XL Businesspark. De directeur zou 160.000 euro per jaar verdienen voor een werkweek van maximaal 20 uur. De PvdA Hengelo vindt dit ontoelaatbaar en vraagt het college om maatregelen.

Het XL Businesspark is het regionaal bedrijventerrein bij Almelo dat wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen een aantal Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel. Nu blijkt dat de directeur van dit openbaar lichaam 160.000 euro verdient voor maximaal 20 uur per week, en een medewerker 100.000 euro voor gemiddeld 12 uur in de week.

De PvdA Hengelo vindt dat de grens daarmee fors wordt overschreden. PvdA-raadslid Belinda van Oosten: ‘in de afgelopen jaren is er een brede discussie gevoerd over salarissen voor medewerkers in de publieke sector. De PvdA vindt dit soort hoge salarissen voor mensen die werken in dienst van de samenleving ontoelaatbaar, zeker in tijden van toenemende werkloosheid en forse bezuinigingen. Dit is sinds 2013 ook bij wet verboden. Wij willen dat het college zo snel mogelijk maatregelen neemt om de topsalarissen bij het XL Businespark aan banden te leggen’.

Van Oosten heeft daarover vragen gesteld aan het Hengelose college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt de PvdA dat het de betrokkenen zou sieren om zelf, gelet op de economisch moeilijke tijden, een gebaar te maken en in gesprek te gaan over de hoogte van hun salaris.

De schriftelijke vragen van de PvdA-fractie leest u hier: Schriftelijke vragen topinkomens XL Businespark Twente