Door op 14 oktober 2014

PvdA ongelukkig met bezuiniging op allochtone organisaties

Het Hengelose college heeft de gemeenteraad voorgesteld om vanaf € 26.000 per jaar te bezuinigingen op de allochtone organisaties in de stad. Daarmee vervalt de subsidie voor deze organisaties per 1 januari 2015. De PvdA fractie is niet gelukkig met dit voorstel en wil in ieder geval uitstel van deze bezuiniging.

 Op dit moment krijgen 11 allochtone organisaties in Hengelo maximaal € 1.750 per jaar subsidie voor ontmoetingsactiviteiten voor hun achterban en activiteiten die bijdragen aan het vergroten van integratie en wederzijds begrip. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO), de Turkse Culturele Vereniging Hengelo en de Suryoye culturele verenigingen Baradeus en Tur-Adbin. Op dit moment is het voortbestaan van veel van deze verenigingen afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.

PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘Het college stelt voor de subsidie voor deze verenigingen per 1 januari 2015 volledig te schrappen. Deze verenigingen huren accommodaties en hebben activiteiten gepland. Wat ons betreft is het niet acceptabel om de subsidie per 1 januari volledig stop te zetten. De verenigingen moeten de kans krijgen om hun uitgaven aan de bezuinigingen aan te passen of op andere manieren inkomsten te verwerven.”

De PvdA wil de voorgestelde bezuiniging in ieder geval langzamer invoeren. Gedacht wordt om de subsidie in een paar stappen af te bouwen. Daarnaast bekijkt de fractie de mogelijkheden om een deel van de subsidiepot in stand te houden om daarmee specifiek activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het vergroten van integratie. Hollander: ‘In tijden waarin onrust in de wereld steeds meer leidt tot spanningen tussen bevolkingsgroepen in ons land, is het belangrijk dat mensen elkaar opzoeken en het gesprek aangaan. Op die manier ontstaat wederzijds begrip, respect en tolerantie. Hierin heeft ook de gemeente een verantwoordelijkheid. Het zou mooi zijn als we voor dit doel een beperkt bedrag kunnen reserveren.”

De fractie zal tijdens de behandeling van begroting in de Hengelose gemeenteraad op 5 november een wijzigingsvoorstel indienen.