Door op 9 oktober 2013

PvdA teleurgesteld over besluitvorming activiteitencentrum

De gemeenteraad heeft besloten het activiteitencentrum voor dak- en thuislozen ‘Bij de Toren’ niet te huisvesten in het voormalige pand van Mediant aan de Willemstraat. De PvdA-fractie is daarover zeer teleurgesteld.

PvdA-gemeenteraadslid Wim Winter: ‘de locatie aan de Willemstraat is uitstekend voor het activiteitencentrum. Zorgorganisaties en cliëntenraden hebben aangegeven dat dit in dit pand de beste hulpverlening geboden kan worden. Daarnaast kunnen hier goede maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. Het is doodzonde dat CDA, VVD, Pro Hengelo en D66 deze meningen naast zich neer hebben gelegd op basis van verkeerde beelden en angst. Een gemiste kans voor Hengelo!’

Het alternatief, huisvesting van het activiteitencentrum vindt de PvdA geen goede oplossing. Er is te weinig ruimte om effectief te kunnen werken en de ruimte is ongeschikt. Winter: ‘we gaan een organisatie in een gebouw origamiën waar het niet past.’ Ook de samenwerking met andere organisaties, van belang om goede hulpverlening te kunnen bieden, is in het stadhuis niet goed mogelijk.