Door op 31 mei 2016

Vluchtelingenopvang in Hengelo

In Hengelo worden op twee locaties vluchtelingen opgevangen. Dit betreft de locatie aan de Willemstraat met 135 opvangplaatsen en de locatie Hooghagen met 250 opvangplaatsen. Op maandagavond 23 mei heeft de fractie een werkbezoek gebracht aan beide opvanglocaties.

In beide opvanglocaties gaat het om de opvang van zogenaamde ‘statushouders’, vluchtelingen die al een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben. Deze mensen zijn in afwachting van een reguliere woning ergens in Nederland. In beide opvanglocaties worden zowel gezinnen als individuen opgevangen.

De opvang van vluchtelingen in Hengelo verloopt goed. De opvang is professioneel opgezet en er is geen sprake geweest van incidenten. Er zijn regelmatig overleggen tussen het COA, de gemeente, politie en buurtbewoners zodat eventuele knelpunt snel worden opgepakt. De kinderen gaan naar school, en steeds meer sportverenigingen bieden vluchtelingen de gelegenheid om te sporten. Op die manier doen ook de vluchtelingen mee in Hengelo.

Als PvdA zijn we er trots op dat de vluchtelingen in Hengelo een warm welkom hebben gekregen, met de vele vrijwilligers die actief zijn in de opvanglocaties en actieve verenigingen in de stad. We laten zien dat we in staat zijn om mensen die vluchten voor oorlog en geweld een veilige plek te geven.