10 november 2016, om 22:00, Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 te Hengelo | Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 te Hengelo

Algemene ledenvergadering

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u uit voor de;

Algemene Ledenvergadering (ALV) op  donderdag 10 november 2016.  Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 te Hengelo Aanvang ALV 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Agenda:
1. Opening, voorzitter Wim Winter (Afscheid Margo Koopman)

2. Benoeming / verkiezing nieuw bestuurslid. Mirjam Kappert is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De vergadering wordt verzocht in te stemmen met haar benoeming als bestuurslid. Met de benoeming van Mirjam bestaat het bestuur uit 5 leden.

3. Begroting 2017 – doornemen en vaststellen. Penningmeester Wim Meijerink.

4. Vasstellen jaarwerkplan 2017. Deze wordt per mail nagestuurd en is ter inzage aanwezig.

5. 2e Kamerverkiezing – toelichting te voeren campagne en uitgenodigde sprekers

PAUZE

6. Gemeenteraad  verkiezing 2018

a. Vaststellen dat we mee gaan doen in 2018

b. Lijstverbinding, wenselijk of niet

c. Hoe de kieslijst  samenstellen  (Groslijst cie.  nota + voorstel bestuur is bijgevoegd)

d. Eerste inventarisatie – verkiezingsprogramma

e. Campagne coördinator

7. Politieke profilering 2017 – Leden met fractie in gesprek hoe ons te profileren  tot aan de verkiezingen in 2018

8. Afsluiting

 

Met vriendelijke groet,

Wim Winter Voorzitter PvdA Hengelo