7 maart 2014, Metropool | Metropool

Zorg na 2014

Partij van de Arbeid afdeling Hengelo nodigt u uit voor een boeiende discussie met als thema:

  ‘Zorg na 2014’

De middag zal ingeleid worden door Otwin van Dijk, 2e Kamerlid PvdA (woordvoerder Zorg)

Datum:            vrijdag 7 maart 2014 (toegang is gratis)

Tijd:                 inloop 15.30 uur, start programma 16.00 tot 18.00 uur

Locatie:           Metropool

Industrieplein 10, 7553 LL Hengelo

Gemeenten bereiden zich voor op drie transities in het sociaal domein: invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo. Ook passend onderwijs moet genoemd worden in dit rijtje gezien de wetswijziging met ingang van 1 augustus 2014 van kracht zal gaan.

Om u zicht te geven over wat de veranderingen in de zorg inhouden zal PvdA tweede Kamerlid Otwin van Dijk, zijn visie over de ‘Zorg na 2014’ met ons delen. Hij zal ook vertellen over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de transities en wat dit nu betekent voor de toekomst van de zorg.

De PvdA wil met u discussiëren over genoemde veranderingen en u de vraag stellen wat anders kan en/of beter. Maar ook; wat al goed gaat, en behouden moet blijven.

Wij zien u graag op 7 maart a.s. bij deze openbare bijeenkomst!