Bezuinigingen op wijkcentra onbegrijpelijk

Door Marie-José Luttikholt op 7 september 2020

Geacht College,

In de brief van 3 september j.l. heeft u ons geïnformeerd over de bezuinigingen bij het wijkwelzijnswerk. Als PvdA begrijpen wij u keuze hierin niet.

Wij geloven erin dat verenigingen, en ook wijkcentra, het fundament zijn van onze samenleving. Deze hebben we juist nu hard nodig in deze bijzondere tijden.

U college wil graag de bezuinigingsdoelstellingen halen binnen het sociale domein. Dat begrijpen wij. Wij zijn echter van mening dat je dan het fundament niet moet afbreken, maar juist moet versterken.

Onze indruk bestaat dat het college niet in de gaten heeft dat Corona ook van invloed is op deze wijkcentra en dat u het voorgenomen beleid gewoon doorvoert. De wereld is ons inziens veranderd, en wij vragen ons af als PvdA of de bezuiniging die u nu voorstelt, in het licht van corona wel verantwoord is. Hier willen we graag een onderbouwde reactie op.

Laat duidelijk zijn dat wij als PvdA vinden dat je juist in het fundament moet investeren in plaats van bezuinigen.

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt