Door op 25 mei 2014

PvdA Hengelo bezorgd over kostendelersnorm voor mantelzorgers

De Hengelose PvdA fractie maakt zich zorgen over de plannen van het kabinet voor het toepassen van de ‘kostendelersnorm’ voor AOW-gerechtigden die mantelzorg genieten van familie of vrienden. De korting op de AOW-uitkering wordt gezien als een onrechtvaardige boete, die niet stimulerend werkt voor mantelzorgers.

Daarom steunt de Hengelose PvdA-fractie het initiatief van de PvdA in Leeuwarden. In een bezwaarschrift heeft de fractie haar zorgen kenbaar gemaakt aan staatssecretaris Klijnsma, partijvoorzitter Spekman en de PvdA fracties in de eerste en tweede kamer.

De Hengelose PvdA-fractievoorzitter Maarten Hollander: ‘Wij krijgen veel vragen over het voornemen om met ingang van 1 juli 2015 de AOW-uitkering fors te korten in het geval de AOW-gerechtigde inwonend is en verzorging geniet van veelal familie. Er wordt door betrokkenen en belangstellenden verwezen naar de visie en het beleid van het kabinet dat gericht is op het langer thuis wonen van ouderen, voor elkaar zorgen en het grotere beroep dat gedaan wordt op mantelzorg. Het kabinetsbeleid brengt sluiting van veel verzorgingshuizen met zich mee. Het beleid stimuleert dat familie en kinderen nadenken over het zelf organiseren van verzorging van hun ouders. Het voornemen om de kostendelersnorm op AOW-gerechtigden toe te passen, wordt daarom niet begrepen, leidt tot frustratie en wordt gezien als een ontmoediging van mantelzorg.’

Veelal zijn er investeringen in en rond huis nodig zijn om permanente mantelzorg mogelijk te maken. De forse korting op de AOW-uitkering wordt gezien als een onrechtvaardige boete, die in de praktijk een averechts effect op de wens tot meer inzet van familie en vriendin in de mantelzorg voor ouderen zal betekenen. Zeker onder PvdA-leden wordt deze maatregel niet begrepen.

De kostendelersnorm (een korting van 300 euro per maand op een AOW-uitkering) brengt bovendien

veel kwetsbare mensen in zware financiële problemen.

De brieven van de Hengelose PvdA-fractie leest u hier:
Bezwaarschrift kostendelersnorm TK

Bezwaarschrift kostendelersnorm Staatssecretaris

Bezwaarschrift kostendelersnorm EK

Bezwaarschrift kostendelersnorm partijvoorzitter