Door op 14 juli 2016

Overgebleven zorggeld blijft beschikbaar voor zorg

De gemeente Hengelo heeft in 2015 ongeveer 4,5 miljoen euro overgehouden van de budgetten die beschikbaar waren voor zorg en ondersteuning. Het overblijven van deze budgetten heeft een aantal oorzaken.

Eén van deze oorzaken is dat er weinig gebruik gemaakt is van de ‘dienstencheques’, waarbij mensen die hulp in het huishouden krijgen tegen een lager tarief extra hulp kunnen inkopen. Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp dan was voorzien, waarschijnlijk vanwege de hoogte van het eigen risico.

Als PvdA vinden we het belangrijk dat geld dat is bedoeld voor zorg en ondersteuning, ook hieraan wordt besteed. Daarom hebben we tijdens de raadsvergadering van 6 juli samen met de SP een voorstel ingediend om dit geld te oormerken, zodat dit de komende jaren alsnog kan worden ingezet om bezuinigingen op te vangen en vernieuwing binnen de zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen met steun van de PvdA, SP, Pro Hengelo, ChristenUnie en Lokaal Hengelo. De stemuitslag was 19 stemmen voor en 17 stemmen tegen.