Door op 24 mei 2016

PvdA en SP: Geld voor de zorg, blijft voor de zorg

Ook in Hengelo wordt volgens de jaarrekening 2015 geld dat was bestemd voor de zorg niet uitgegeven aan de zorg. Zowel op de nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen in het kader van de transities als op bestaande taken is minder geld uitgegeven dan vooraf verwacht.

De SP en PvdA in Hengelo willen dat dit “geld voor de zorg ook voor de zorg blijft”

Het collegevoorstel leidt er toe dat slechts een beperkt deel van het overgebleven geld voor zorg en ondersteuning in een reserve ‘sociaal domein’ wordt gestopt. SP en PvdA willen dat het volledige overschot van zorggeld, ongeveer 3,5 miljoen euro, beschikbaar blijft voor zorg en ondersteuning.

“Op deze wijze creëren we een buffer die ons zal helpen om de nog komende korting op de WMO op te vangen zonder extra bezuinigingen maar ook om veranderingen in de zorg op een verantwoorde wijze vorm te geven. Hierdoor kan het geld geen andere besteding krijgen”.

Om dit te realiseren zullen PvdA en SP een amendement indienen tijdens te behandeling van de jaarrekening 2015.