Mondelinge vragen over de Regionale samenwerking

Door Marie-José Luttikholt op 17 december 2019

Mondelinge vragen over de Regionale samenwerking voor de raadsvergadering 17 december 2019:

De burgemeester van Almelo sprak zich de afgelopen dagen in de pers uit over regionale samenwerking: “ik ben af en toe best een lastpak” en “Een uitgesproken burgemeester neemt de regio op sleeptouw” (artikelen TC Tubantia 13 december 2019). Eerder konden we in dezelfde krant lezen “Samenwerking in Twente is gered- ondernemers en onderwijs krijgen plek aan tafel”. Het leest weg als enige juiste wederopstanding van de regio! Want alles wat de regio en regionale samenwerking betreft gaat namelijk op de schop.

De PvdA-fractie is voor regionale samenwerking en erkent dat die complex is. Elk samenwerkingsmodel heeft tekortkomingen. Bovendien zet regionale samenwerking altijd democratische principes onder druk bijvoorbeeld ten aanzien van besluitvorming in de regio versus de rol van gekozen politici in de gemeente. Zaten we in feite nog in de evaluatiefase van de nadelen van het collegemodel in gemeenschappelijke regelingen, komt daar nu onder aanvoering van Almelo een complexe dynamiek bij: onderwijs en ondernemers krijgen evenveel invloed als de overheid om publiek geld uit te geven, zoals in de regiodeals.

De PvdA-fractie in Hengelo is bezorgd en heeft dan ook de volgende mondelinge vragen aan het college:

  1. Hoe kijkt het college van Hengelo aan tegen de uitspraken/mening van de Burgemeester van Almelo en de richting die hij voor ogen heeft met regionale samenwerking?
  2. Hoe borgt het college dat de gemeenteraad niet buitenspel gezet wordt (door regiobestuur, ondernemers en onderwijs)?
  3. Hoe worden in deze beoogde nieuwe samenwerking besluiten genomen, en wat is daarin de rol van gekozen politici zijnde raadsleden?
  4. Leidt deze samenwerking niet tot onherstelbare verwatering van democratische legitimiteit? Zo ja, wat is daarvan de consequentie?
  5. Wat zijn de voor- en nadelen van de beoogde nieuwe samenwerking waar het gaat om de controle op en evaluatie van rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van publieke middelen?
  6. Waarom werd/wordt de raad niet per omgaande geïnformeerd over een dergelijk belangrijk besluit waar het woord “gemeenteraad” geen enkele keer genoemd wordt? En bij wijze van eerste commentaar: wat heeft een gemeentebestuurder die straks bij toerbeurt maar eens in de zoveel jaar in het 3O-bestuur zit in de melk te brokkelen tegenover ondernemers en schoolbesturen?

Met vriendelijke groeten

Marie-Jose Luttikholt

Fractievoorzitter PvdA Hengelo

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt