Schriftelijke vragen PvdA over het opzeggen van de gebruikersovereenkomst en het stopzetten van de subsidie van vereniging HGOV

Door Marie-José Luttikholt op 24 september 2018
2 augustus 2018
Geacht college,
Op 17 juli j.l. hebben we een politieke markt gehad waar we met elkaar hebben gesproken hoe we de zorg anders kunnen gaan organiseren om kostendekkend te kunnen werken binnen het sociaal domein. Als PvdA hebben wij toen aangegeven dat wij vinden dat we vooral zaken anders moeten gaan organiseren en niet moeten gaan “kaasschaven”. Ook hebben wij aangegeven dat u juist moet investeren aan de voorkant, dus op preventie, zodat u aan de achterkant goedkoper uit bent.
De PvdA wil graag hetzelfde doel bereiken als het college, alleen de weg er naar toe is niet dezelfde weg die u als college voorstaat. Nu is ons ter ore gekomen dat naast het stopzetten van de jaarlijkse subsidie met ingang van januari 2019 ook de bruikleenovereenkomst met HGOV de Samenloop dreigt te worden opgezegd. HGOV de Samenloop is een vereniging voor mensen met en zonder een functie beperking. Zij hebben een fantastisch mooi, goed toegankelijk en zeer goed door hen zelf onderhouden gebouw aan het Bartelinkslaantje 21 te Hengelo. Vanaf 1982 maken zij al gebruik van dit gebouw. Zij komen wekelijks op woensdagavond bij elkaar en eens per maand ook een zondag. Deze bijeenkomsten hebben voor hen een belangrijke functie. Behalve ontmoeting is het ook omzien naar elkaar, elkaar
actief houden en elkaar opzoeken als iemand niet aanwezig is geweest.
Wij denken als PvdA dat u als college dit soort activiteiten moet omarmen omdat u hierdoor aan de achterkant goedkoper uit bent met de zorg. De vereniging is zeker bereid om de ruimte ook beschikbaar te stellen voor andere activiteiten maar willen er zelf gebruik van blijven maken zoals ze al 28 jaar lang doen.
De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college:
1. Klopt het dat u van plan bent om de bruikleenovereenkomst met HGOV de Samenloop met ingang van maart 2019 op te zeggen?
2. Als u vraag 1 met ja beantwoord zouden wij graag van het college horen wat hiervan de reden is.
3. Is het college het met ons eens dat de wekelijkse bijeenkomsten voor deze vereniging een belangrijke functie heeft in het kader van preventie in de zorg?
4. Is het college het met ons eens dat als deze mensen elkaar daar niet meer kunnen ontmoeten dat er voor deze mensen een belangrijke wekelijkse ontmoeting wegvalt waardoor u het risico loopt, omdat deze mensen dan minder omzien naar elkaar, een (zwaarder) beroep gaan doen op zorg?
5. Is het college het met de PvdA eens dat dit soort groepen, verenigingen er juist voor zorgen dat er minder beroep wordt gedaan op de zorg, omdat er zorg is naar  elkaar en er een soort mantelzorgnetwerk ontstaat?
6. Is het college bereid om een heroverweging te maken als het gaat om het opzeggen van de bruikleenovereenkomst als u kijkt naar bovenstaande vragen en naar de opdracht die we als gemeente hebben om kostendekkendheid binnen het sociaal domein te realiseren ?
Wij vinden het als PvdA belangrijk dat u tot een goede oplossing komt met HGOV de Samenloop. Een vereniging die al 36 jaar zijn functie heeft bewezen en al deze tijd ervoor heeft gezorgd dat het gebouw goed is onderhouden waarbij zij zelf het nodige hebben geïnvesteerd, zowel in financiële middelen als in man-uren, mag wat ons betreft zeker een belangrijke stem hebben in deze.
Met vriendelijke groeten
Marie-Jose Luttikholt
Fractievoorzitter PvdA
Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt