Door op 1 december 2015

Zorg, een jaar op weg in de veranderingen van de WMO

Het afgelopen jaar heeft de gemeente er belangrijke taken bijgekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Er is veel werk verzet om de nieuwe taken goed in te vullen.

Wijkteams

Dit jaar zijn de wijkteams ingesteld. De wijkteams in Hengelo werken vanuit drie stadsdelen: Hengelo Noord, Hengelo Midden en Hengelo Zuid. In ieder stadsdeel hebben de medewerkers veel verbindingen en plekken waar ze bewoners ontmoeten. De wijkteammedewerkers werken sinds kort vanuit het gebouw van de muziekschool en gaan van hieruit meestal bij de mensen thuis op bezoek.

In de wijkteams werken medewerkers met brede kennis en eigen specialiteiten samen, zoals mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning voor mensen met een beperking, (school)maatschappelijk werk, preventieve wijkverpleegkundige zorg en sociaal cultureel werk.

Huisbezoeken

De huisbezoeken zijn nieuw in de aanpak van de gemeente. De vraag is of de inwoners daar eigenlijk wel op zitten te wachten en of het niet juist langer voordat de mensen zorg krijgen. Het is zeker niet zo dat iedereen die belt met het Zorgloket ook meteen een huisbezoek krijgt. Om een beeld te schetsen: Wekelijks bellen ongeveer 500 mensen met het zorgloket en wekelijks zijn er zo’n 150 huisbezoeken. Elke vraag wordt zo snel mogelijk opgepakt. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herindicaties voor de dagbesteding.

Collectieve zorgverzekering

Speciaal voor mensen met een laag inkomen biedt de gemeente Hengelo samen met Menzis een zorgverzekering aan. Deze verzekering is zeer uitgebreid en geeft zekerheid over de extra zorg. Denk hierbij aan een ruime vergoeding van fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandartskosten, eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en het gratis meeverzekeren van kinderen.

Pilot huisartsen

In februari is in Hengelo de pilot Huisartsen en Jeugdzorg gestart, waarbij drie praktijkondersteuners Jeugd worden ingezet in vier huisartsenpraktijken. Met deze werkwijze willen de gemeente Hengelo en de Hengelose Huisartsenvereniging een bijdrage leveren om betere en goedkopere jeugdzorg te geven aan alle kwetsbare jongeren. Het is de bedoeling dat er minder gebruik wordt gemaakt van de dure jeugdhulpverlening. Er zijn tot nu tot 104 jeugdigen beoordeeld door de praktijkondersteuner jeugd en daarvan is 66% met een positief resultaat zonder verwijzing afgesloten. De overigen zijn verwezen naar specialistische jeugdzorg.

Mantelzorg

Een belangrijke verandering inde nieuwe WMO is de focus waarop mantelzorgondersteuning gericht wordt: deze wordt verbreed naar alle mantelzorgers. Vanaf 2015 houden wij extra rekening met alle mantelzorgers en hebben daarvoor een actieplan mantelzorg opgestart. Een bijzonder project van de Stichting Informele Zorg, onderdeel van de wijkteams is het project Ervaringsmaatjes. Een ervaringsmaatje is een jongvolwassen vrijwilliger of stagiaire die weet wat mantelzorg betekent omdat hij/zij zelf jonge mantelzorger is geweest. Zeer bijzonder was het recente bezoek van Koning Willem Alexander aan dit project.

Huishoudelijke hulp

TSN heeft vrijdag 27 november bekend gemaakt dat zij uitstel van betaling heeft aangevraagd voor het onderdeel huishoudelijke ondersteuning.

Op dit moment weten we nog niet wat de exacte gevolgen daarvan zijn voor de 12.000 medewerkers en voor de mensen die huishoudelijke ondersteuning krijgen via deze organisatie. In Hengelo gaat het om 880 mensen. We begrijpen dat er op dit moment veel onzekerheid is bij het personeel en de cliënten. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en staan paraat om, als dat nodig is, snel te kunnen handelen.