Door Marie-José Luttikholt op 2 september 2019

Aanvraag interpellatiedebat proces Hijschkamer

Aan:                       de voorzitter van de gemeenteraad van Hengelo, de heer S. Schelberg

Datum:                   30 augustus 2019

Betreft:                 Aanvraag interpellatiedebat

 

Geachte voorzitter,

 

De invulling van het Marktplein is al lange tijd onderwerp van het Hengelose maatschappelijke debat. Ook het zittende college heeft van de binnenstad en het Marktplein een speerpunt gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat het college een kwartiermaker de opdracht heeft gegeven een sluitende businesscase te maken. Op 2 april van dit jaar presenteerde de heer Cornelisse zijn plannen voor de Hijschkamer aan de stad, in een volgepakte Hengelose Schouwburg. Het college schaarde zich hier vierkant achter. Een paar maanden later trok het college de stekker uit de plannen. Pas vlak voor het zomerreces ontving de gemeenteraad de berekeningen van de plannen voor de Hijschkamer.

 

De gemeenteraad is altijd duidelijk geweest over de gewenste betrokkenheid van de raad bij de plannen voor het marktplein. Daarbij zegt het college transparant en open bestuur als belangrijke opdracht te zien. De PvdA en het CDA vragen hierbij een interpellatiedebat aan in de gemeenteraadsvergadering van 3 september, over het proces rond de Hijschkamer en de wijze waarop de raad is geïnformeerd. Daartoe willen we in debat met de wethouder de volgende vragen aan de orde stellen:

 

  • Wat is de exacte opdracht geweest aan dhr. Cornelisse en hoe is er regie gevoerd op de voortgang en resultaten?
  • Toen het college op 2 april de presentatie heeft gehouden in de Schouwburg, was het college toen op de hoogte van de doorrekening van ABT, datum 1 april (versie 003)?
  • In de doorrekening zitten verschillende opties voor het realiseren van de Hijschkamer, die allemaal binnen de door de stad gekozen variant van West8 passen. Het totaal komt boven de financiële kaders van de gemeenteraad uit. Echter, wat maakt dat u de raad niet verschillende scenario’s heeft voorgelegd die wel binnen de financiële kaders zouden hebben gepast?
  • De berekeningen dateren van april 2019. U heeft dus meerdere momenten gehad om dit aan de raad voor te leggen. Waarom heeft u de doorrekening niet meegestuurd met de brief van 11 juni 2019?

 

  • Vervolgens heeft de gemeenteraad over de invulling van het marktplein gesproken op een politieke markt op 27 juni. Wat maakt dat u de doorrekening niet aan de raad heeft voorgelegd ter voorbereiding van die politieke markt?

 

  • U heeft aangekondigd in september te komen met een procesvoorstel. U vraagt dan aan de gemeenteraad nieuwe kaders. Mogen wij er dan van uit gaan dat er op dit moment geen gesprekken worden gevoerd met externen, zodat er niet opnieuw verwachtingen worden gewekt die niet waar te maken zijn?

 

Wij kijken uit naar het debat over deze vragen in de raad van 3 september.

 

Marie-José Luttikholt,                                                     Hanneke Steen
Partij van de Arbeid                                                          CDA

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt