Onderzoek naar afvalbeleid

Door Marie-José Luttikholt op 16 september 2017

De afgelopen periode is het onrustig rond de uitvoering van het afvalbeleid rond omgekeerd inzamelen. Electoraal rollen er nogal wat politieke partijen over elkaar heen. Iedereen heeft er wel een mening over inclusief de PvdA zelf.

Inwoners van de gemeente Hengelo maken zich zorgen en zijn ongerust. Daarom wil de PvdA graag weten hoe de inwoners van de gemeente Hengelo, waar het afval al niet meer aan huis wordt opgehaald dit ervaren. Dit kan de zorgen van andere Hengeloers misschien wegnemen.

De PvdA vraagt daarom aan het college of zij een onderzoek willen doen bij de inwoners van de gemeente Hengelo, die hun grijze otto reeds hebben ingeleverd/waar de grijze otto’s niet meer worden geleegd, en hen te bevragen op hun ervaringen tot nu toe.

We kunnen ons voorstellen dat onderstaand type vragen worden gesteld:

  • Heeft u uw otto ingeleverd?
  • Hoe vaak brengt u een zakje restafval weg?
  • Bent u in staat het afval zelfstandig weg te brengen?
  • Zo nee, is hier een oplossing voor gevonden?
  • Hoe bevalt het gebruik van de ondergrondse container?
  • Nu u gebruik maakt van de ondergrondse container gebruikt, mist u dan de grijze otto nog?

Voor de PvdA is de uitslag van dit onderzoek van belang om te wegen of de route naar omgekeerd inzamelen moet worden aangepast.

Graag willen we van het college weten of zij dit onderzoek willen organiseren en binnen welke termijn zij de uitslag aan de raad kunnen presenteren.

Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt

Hengelo is de stad waar ik van hou, Het is voor mij een enorme eer dat ik de lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Hengelo. Dat ik de komende periode het gezicht mag zijn van die partij die zo sterk geworteld is in deze mooie gemeente. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de goede

Meer over Marie-José Luttikholt